Werkwijze, Tarieven en Vergoeding

Als je klachten ervaart kun je in overleg met jouw huisarts bespreken of een verwijzing noodzakelijk is. De huisarts schat de ernst van jouw klachten en adviseert jou over vervolgstappen.

Indien de huisarts besluit dat er een verwijzing voor verzekerde zorg (GGZ) volgt, is daar een verwijsbrief voor nodig. Met deze verwijzing kun je je aanmelden via de mail of de huisarts stuurt de verwijzing digitaal door via Zorgdomein. Wij streven ernaar binnen zeven dagen contact op te nemen voor een telefonisch aanmeldgesprek. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw zorgvraag en geven wij aan of we jou met deze vraag kunnen helpen.
Als we tijdens de telefonische kennismaking constateren dat wij jou kunnen helpen, wordt er een intake gesprek gepland of wordt je op de wachtlijst geplaatst.  

Belangrijk:

De praktijk heeft geen crisis- en/of bereikbaarheidsdienst. Indien u ernstige klachten heeft, neem dan direct contact op met uw huisarts of de huisartsen Spoedpost Zoetermeer (079-3431600). Bij levensbedreigende situaties, bel meteen 112. Bij gedachten over zelfmoord en behoefte om (anoniem) te bellen dag/ nacht bel of chat dan met de gratis landelijke hulplijn 0800-0113.

Bij langdurige afwezigheid, zal ik de op website vermelden wie mij vervangt.

Vergoeding

De individuele behandelingen vallen onder de basisverzekering en worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Voor 2024 is er een contract afgesloten met DSW en Menzis. Dit betekent dat, indien je een andere zorgverzekeraar hebt,  zelf de rekening van de behandeling krijgt en deze aan de praktijk voldoet. Vervolgens kun je deze indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis krijgt je (een deel) van de kosten vergoed. Bij de 'natura' polis ligt de vergoeding tussen de 60 en 80 % en bij een 'restitutie' polis krijgt je doorgaans 100% vergoed. Het is goed van de voren te controleren hoeveel de eigen bijdrage is om te voorkomen dat je voor vervelende verrassingen komt te staan. Ook kan het zo zijn dat je van te voren toestemming moet hebben van de zorgverzekeraar voordat de behandeling mag starten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk rekening te houden met het eigen risico, dit geldt voor alle cliënten.

Voorwaarden vergoeding
De NZA heeft een aantal regels opgesteld waaraan de zorg moet voldoen om in aanmerking te komen tot een vergoeding, te weten:
• er moet een geldige verwijsbrief zijn,
• er moet sprake zijn van een vergoede diagnose (DSM 5 classificatie),

Let op: relatieproblemen en dus partner relatietherapie vallen niet onder vergoede zorg. Dit geldt eveneens voor lichte aanpassingsklachten en werk-gerelateerde klachten.

Tarieven

Individuele behandelingen 18 jaar en ouder
De tarieven die worden gerekend zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De hoogte van het tarief is afhankelijk van diverse factoren zoals het beroep van de behandelaar, de duur van het consult, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de setting (welk type behandelaar is allemaal betrokken bij een traject). De vastgestelde tarieven zijn te vinden via een GGZ tool-tarieven zoeker.
In de praktijk worden doorgaans de volgende tarieven (2024) gebruikt, bij consulten van 60 minuten:

  • Intake/ diagnostiek (CO0562)            183,44 euro
  • Behandeling (CO0627)                      161,46 euro

Indien er geen sprake is van een diagnose en je wilt wel in behandeling komen, dan kan dat ook. Er is dan sprake van een OVP-consult (overig product consult) waarbij er een tarief van 124,16 euro per uur gehanteerd wordt. Dit geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd.
Ook, dit tarief is gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de NZA. Mocht een consult langer duren dan zal het tarief naar rato aangepast worden.

Systeemtherapie en relatietherapie
Wanneer we aan de slag gaan met het gehele gezin of met een echt-(paar), valt dit niet onder de vergoede zorg. De volgende tarieven zijn dan van toepassing.

  • consult 60 minuten: 100 euro
  • consult 90 minuten: 150 euro

Supervisie
Bij Familiepraktijk Roeten kun je terecht voor supervisie in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog, in het kader van de (her-)registratie SKJ en de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

• Individuele sessie 45 min (directe tijd) en 15 min (indirecte tijd): 110 euro

• Groepssupervisie 90 min: 80 euro per persoon

Avond-weekendtoeslag:
Het is mogelijk om in overleg consulten te plannen in de avond of in het weekend. Er geldt dan een toeslag van 25 euro per consult.

Verhindering/ No show

Het kan natuurlijk voor komen dat de geplande afspraak toch niet goed uitkomt. Als je langer dan 48 uur van te voren de afspraak afzegt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Indien je binnen 48 uur van te voren afzegt wordt de helft van het consult in rekening gebracht. Als je niet afzegt en niet verschijnt wordt het gehele consult in rekening gebracht.E-mailen
Bellen
Info