Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Anders dan bij individuele therapieën wordt bij deze vorm van behandeling ook de naasten betrokken, zoals een partner, kinderen, broers, zussen of ouders.

Tijdens de therapie wordt er veel gekeken naar onderlinge interactiepatronen en hoe dit veranderd kan worden. Ook houden we rekening met belangrijke afwezigen. Vanuit de systeemtherapie wordt ervan uit gegaan dat een probleem of (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. 

E-mailen
Bellen
Info